verkoop & verhuur:
088 600 3015
verkoop & verhuur:
088 600 3015

Privacy beleid

Privacy Policy Lockerman

Lockerman respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Lockerman verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

U heeft het recht om uw gegevens die bekend zijn bij Lockerman in te zien en eventueel te wijzigen of definitief te laten verwijderen. Hierbij verifiëren we vooraf uw identiteit. Lockerman doet een verzoek aan alle derden waarvan Lockerman weet dat zij een kopie van of een link naar die gegevens hebben om datzelfde te doen. Tevens heeft u het recht om Lockerman te verzoeken slechts minimale gegevens over u bij te houden. Nadat uw verzoek is ingediend en uw identiteit is geverifieerd sturen we binnen 1 maand alle gegevens die wij over u hebben verzameld naar u toe.

U heeft daarnaast het recht om uw persoonsgegevens overhandigd te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Wij leveren dit aan in verschillende documenten (E-mails, PDF’s en tekst bestanden). U kunt er dan voor kiezen om uw gegevens aan een nieuwe dienstverlener over te dragen. U heeft het recht om u te verzetten tegen het opbouwen van een gestructureerd profiel op basis van uw gegevens (zie hieronder een overzicht van alle gegevens die wij verzamelen). Alle gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Verwerkingsverantwoordelijke
Lockerman wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Industrieweg 19a, 5753 PB Deurne en is bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 600 30 15 of via e-mail info@lockerman.nl. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Lockerman worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Lockerman is te bereiken via e-mail info@lockerman.nl of +31 (0)88 600 30 15.

Beveiliging
Lockerman heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Lockerman regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Lockerman toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding (HTTPS) aan onze organisatie worden verzonden.

Overzicht van alle gegevens die wij verzamelen om u van dienst te kunnen zijn:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf of het verwerken van de bestelling
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst of de bestelling te leveren, Gegevens die tijdens de dienst of het leveren van de bestelling gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst of de bestelling te leveren, Gegevens die tijdens de dienst of het leveren van de bestelling gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: NAW-gegevens, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer, Stellingconfiguraties
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Lockerman verkoopt uw gegevens niet

Lockerman zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Lockerman, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Cookies
Lockerman plaatst cookies wanneer u de website bezoekt. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst die ervoor zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Daarnaast geven de cookies ons inzicht in het gebruik van de website waarmee we deze gebruiksvriendelijker kunnen maken. U kunt het plaatsen van de cookies uitzetten in uw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal kan werken.

Overzicht van alle cookies

Naam Doel Delen
utma, utmb, utmc, utmv en utmz Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt en verbeteren we met de inzichten de gebruiksvriendelijkheid van de website. Google deelt geen anonieme data met derden. Lees meer.

 

 

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens
Indien u van mening bent, dat Lockerman in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@lockerman.nl of via telefoonnummer +31 (0)88 600 30 15. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).